10.2.2016

Piirrä nyt! -näyttelyn epäedulliset kasvot


Korundissa avautuu 12.2.2016 näyttely nimeltään ”Piirrä nyt! Nykypiirustuksen monet kasvot”. Näyttelyn järjestävät Lahden taidemuseo, Rovaniemen taidemuseo, Lahden taiteilijaseura ry ja Suomen taidegraafikot ry. Kaikki ovat tunnettuja toimijoita tai tahoja, jotka saavat julkista tukea kunnilta ja valtiolta. Esimerkiksi valtion visuaalisten taiteiden toimikunta myöntää Suomen taidegraafikot ry:lle vuosittain huomattavan viisinumeroisen summan toimintarahaa. Tämän lisäksi yhdistys ylläpitää niin sanottua vuokragalleriaa. (Näyttelyä pitävä taiteilija toisin sanoen maksaa tilasta korkeaa vuokraa ja yhdistys perii myynneistä vielä 35 %:n provision.)

Piirrä nyt!-näyttelyyn osallistumisen ehdot olivat taiteilijan kannalta epäedulliset. Jurytys- eli töiden valitsemismaksu oli 30 euroa ja teosten kuljetuskulut tulivat taiteilijan itsensä kustannettavaksi. Näyttelyyn tarjosi töitään yli 300 taiteilijaa, joista 55 taiteilijan teoksia valittiin näyttelyyn. Järjestäjät saivat siis taiteilijoiden taskuista reilut 9000 euroa omaan perustoimintaansa, näyttelyn järjestämiseen (ks. museolaki 1. luku 1§). Tästä huolimatta museot eivät kustantaneet teosten kuljetuksia näyttelypaikalle, eivätkä järjestävät tahot maksa taiteilijoille korvausta teosten esilläolosta.

Reilut 9000 euroa kerättiin kuvataiteilijoilta, jotka ovat pienituloisin ammattikunta Suomessa. Usein toistuvassa taloudellisessa epävarmuudessaan taiteilijat ymmärtävät museoiden taloudellisen ahdingon, mutta on hyvä kysyä onko tällainen toiminta moraalisesti oikein ja miten se palvelee taidetta. Voidaan myös kysyä: onko museoiden budjetit terveellä pohjalla, mikäli perustoimintaa täytyy rahoittaa niiden toimesta, jotka jo muutoinkin ilmaiseksi tai halvalla tuntitaksalla tuottavat museoihin sisältöä? Piirrä nyt!-näyttelyn tapauksessa noin 250 taiteilijaa kustantaa näyttelyä ilman, että he ovat saaneet omia töitään esille. He siis maksavat kollegoidensa esilläolosta.

Eräs tapa saada järjestäjät ja taidemaailman toimijat ymmärtämään, että menettely ei ole oikein, on kieltäytyä tarjoamasta teoksiaan näyttelyyn. Ratkaisu on taiteilijan näkyvyyden kannalta epäedullinen, siksi niin moni taiteilija suostuu ylläpitämään Piirrä nyt!-tyyppistä rahankeruuta taiteilijoilta. Meille ratkaisu on taidepoliittisesti kestävä, vaikka piirtäminen on pääasiallinen ilmaisuvälineemme tai osa monista käyttämistämme tekniikoista.

Elina Juopperi, Kuvataiteilija
Kalle Lampela, Kuvataiteilija


(Teksti on julkaistu myös Lapin Kansassa 10.2.2016 toimituksen typistämällä otsikolla "Näyttelyn epäedulliset kasvot")